ВАЖНО. Прекомерното доверие към лекарите, които се стремят да ви излекуват в продължение на 10 години, но никога не успяват да го направят, това е неизбежно за зрелите хора. Всъщност ставите, хондрозата и цялата скелетна система могат да бъдат много добре ...


Съдържание на страницата

Ozempic е лекарствено лекарство с рецепта, което се използва за подобряване на нивата на кръвната захар при възрастни с диабет тип 2. Предлага се като течен разтвор, който се прилага чрез инжектиране под кожата (подкожно).

Ozempic съдържа лекарствения семаглутид, който принадлежи към клас лекарства, наречени агонисти на пептид-1 (GLP-1), подобни на глюкагон.

Ozempic може да се използва самостоятелно или в комбинация с други лекарства за диабет. В клинично проучване, когато се използва самостоятелно, Ozempic намалява хемоглобина A1c (HbA1c) с 1,4 до 1,6 процента след 30 седмици лечение. Той също така намалява нивата на кръвната захар на гладно с 41 до 44 mg / dL през този период от време.

Ozempic се предлага само като писалка, която можете да използвате за самостоятелно инжектиране на лекарството. Има две различни писалки Ozempic. И двете съдържат 2 mg от лекарството семаглутид в 1,5 ml разтвор, но химикалките са предназначени да дават различни дози.

Понастоящем Ozempic не се предлага под формата на орално хапче. Въпреки това, клинични изследвания проверяват дали оралната форма на хапче от Ozempic би била ефективна.

Ozempic се предлага само като лекарство с търговска марка. Не е наличен в родова форма.

Ozempic съдържа лекарството семаглутид.

Както при всички лекарства, цената на Ozempic може да варира. За да намерите актуални цени за Ozempic във вашия район, вижте GoodRx.com,