Симптоми

Структурата на гръбначния мозък: изглед отвътре

Човешкият гръбначен мозък се дефинира като част от централната нервна система и нейните дейности. Значението и ролята на тази връзка при осигуряването на работата на всички органи не могат да бъдат надценени. Непрекъснатото функциониране на мозъка формира способността да диша правилно, да работи правилно за храносмилането, да отразява рефлексите на умствената дейност. За да разберете напълно стойността на гръбначния мозък, трябва да погледнете дълбоко в структурата му и да видите как всеки елемент взаимодейства един с друг.

Вид

Основният елемент в периферната система се намира в гръбначния стълб или по-скоро в канала му и минава през целия хребет на човек. Неговата задача е да поддържа комуникацията с всички органи и да гарантира тяхната дейност чрез инервяне чрез корените на нервите.

ВАЖНО 👩‍⚕️
Прекомерното доверие към лекарите, които се стремят да ви излекуват в продължение на 10 години, но никога не успяват да го направят, това е неизбежно за зрелите хора. Всъщност ставите, хондрозата и цялата скелетна система могат да бъдат много добре ...

Структурата на гръбначния мозък: изглед отвътре

Гръбначният стълб има появата на низ с диаметър около един сантиметър. Този кабел се намира в гръбначния стълб и дължината му е четиридесет и четиридесет и пет сантиметра. Защитава тежестта от всякакви възможни повреди на тялото и дъгата на прешлените. Според външните характеристики елементът на нервната система има формата на цилиндър.

Началото на пътеката се извършва в областта на шията в областта на първия прешлен на шията. Това определение на източниците е условно, но лекарите го определят на този сайт. Теглото на белия цвят завършва на нивото на 1-ва и 2-ра прешлена на долната част на гърба, където се стеснява. Нагоре гръбначният мозък преминава в областта на мозъка и под него завършва с конус.

По-близо до тялото

Гръбначният стълб е разделен на половини: дясно и ляво. Отгоре е защитена от твърда, съдова и арахноидна мембрана. Меката вътрешна обвивка защитава първата и е път за артериите и вените, които захранват гръдната кост. Втората защита е поставена в средата и във формата прилича на мрежа. В зоната на вътрешните и средните черупки има вакуум с течност (алкохол).

Анализът на течността, която се измива от гръбначния мозък, ви позволява да определите патологията в този сегмент на нервната система и нарушаването на нейната дейност.

Външната обвивка предпазва гръбначния мозък от увреждане, защото съставът му е твърд. Тази защита се крие в пространството между прешлените, покривайки корените на нервите.

Структурата на гръбначния мозък: изглед отвътре

Централната част на веригата е изпълнена със сиво вещество, което прилича на формата на молец в секцията. При формирането на запълването основната роля се крие върху невроните, броят на които се оценява в милиони.

Освен това в секция може да се види, че това вещество е снабдено с издатини на рога, които са представени от предния, задния и страничния рог. Предните рога са големи, задните рогове са образувани от малки моторни неврони. Страничният рог отговаря за локализирането на висцералните и сензорни центрове. Тези елементи са отговорни за формирането на психическа реакция към стимула.

Сивата материя е заобиколена от бяло вещество, което образува слой, образуван от нервни влакна. Пакетите от нервни влакна формират проводящи пътища.

Друга характеристика на това запълване е фактът, че в него се образуват три двойки: странични, предни и задни. Този вид елементи имат процеси от нерви – аксони. Те извършват импулси към мозъка и са отговорни за осигуряването на активността на целия организъм.

От сивите и белите вещества, нервите са насочени по страните, всяка от които е отговорна за взаимовръзката между невроните и тези за рефлексите. Предните корени на нервната система се отклоняват от сивия пълнеж. Нервите на бялото вещество изпращат сигнали до главата и оттам възникват сигнали от психическа реакция към стимулиране.

Гърбът на гръбнака има две удебеления: на нивото на врата, като се захващат със сакрума.

Структурата на гръбначния мозък: изглед отвътре

Уплътняването на шията е на нивото на втория прешлен на врата и гърдите. Подобно образуване на гръбначния мозък в долната част на гърба произхожда от 10-ия гръдни и първата лумбален прешлен, и завършва на нивото на мозъка конус. Тези сгъстявания се формират поради факта, че на това място произхождат нервите, отговорни за движенията на краката.

Проводящи пътеки

Корените на нервите са представени от множество неврони, състоящи се от влакна. Някои от тях се сриват в задния край на веригата и се движат към мозъка. Такъв път се формира от възходящи проводящи пътища. Тази част от пътя се намира извън влакната и насочва възходящите импулси на нервната система. В допълнение, по този начин сигналите от мозъка стигат до центровете на движение и в цялото тяло. Тя осигурява както движение, така и процеси на нервната система.

Гърбът е отговорен за предаването на всички сигнали до местоназначението – мозъкът благодарение на снопчета от нерви. Кленените греди дават импулси на горния гръбнак. Тънък вид пътека участва в работата на долната част на тялото.

В допълнение, структурата на нервната система е гръбначният мозък, който преминава от мускулите на скелета до малкия мозък.

Предната част на гръбначния мозък се образува чрез вмъкване на неврони, разположени в структурата на задната част на гърба в сивото вещество. На това място има таламичен път, който участва в осигуряването на проводимост, реакциите на температурните промени.

Структурата на гръбначния мозък: изглед отвътре

Сегменти

Тридесет и три чифта нерви отговарят на образуването на мозъка, които са разделени на сегменти. Всеки сегмент участва в инервацията на различни области на тялото. Върху гръбначния стълб връзката е прикрепена към прешлените чрез връзки.

Сегмент в мозъка, който съответства на определена двойка корени, се нарича сегмент. Тези области сочат към частта на гръбначния мозък, която съответства на определена част от гръбначния стълб. Разграничават се следните сегменти:

  • шията;
  • на гърдата;
  • лумбалните;
  • сакралната;
  • опашната кост.

Важно за диагностицирането и разбирането на структурата на гръбначния мозък е типографската връзка с колоната на гръбначния стълб. Не трябва да забравяме, че дължината на кабела в канала е по-малка от гръбнака, така че номерата на сегментите и тяхното разполагане не съвпадат със същите прешлени. В горната част сегментите на шията са разположени на нивото на един и същ прешлен на гърлото.

Долната част на гърлото и горните сегменти в гръдния кош са в канала на гръбнака на гръбнака по-горе. В гърдите разликата между сегментите и прешлените става по-голяма от два прешлени, а след това от няколко. Лумбарният сегмент се намира на нивото на телата на 10-ия и 11-ия прешлен.

Структурата на гръбначния мозък: изглед отвътре

Опашната и опашен сегменти са разположени на нивото на 12 гръдната и първата лумбален прешлен и долната граница съответства на втория лумбален прешлен.

Корелите на сегментите се втурват в пространството между прешлените. Във шията дължината им е по-малка, отколкото в останалите. Корените на долните лумбални и сакрокоциклични сегменти образуват „опашка на пони“, разположена на нивото на втория прешлен на лумбалния регион.

Сегментът участва в доставката на сигнали и импулси до своята зона. Този обект може да бъде мускул, кожа, кост, органи. Тази характеристика на гръбначния мозък дава възможност да се диагностицират патологиите на психичната активност и нараняванията в мозъка. Например, ако се извърши анализът, по време на проверка и определяне на раздразнението на кожата рецептори в пъпа, може да се предположи, че възпаление промъкнал в 10-сегмента на гърдите.

Тестът за реакция на коляното по време на потупване ви позволява да определите връзката между нервите, които са свързани с участък на рецептора на мускулната система, гръбначния мозък и способността за движение.

Лекарят провежда тест за определяне на чувствителността на различните части на тялото. Тези изследвания ви позволяват да диагностицирате вида на увреждането и патологията. Дразненето може да предизвика реакции на нерви, разположени в близост до източника на заболяването.

Функционални „отговорности“

Анатомията на веригата и нейните функции са свързани. Всяка „тухлена“ структура е отговорна за изпълнението на функциите на нервната система.

Структурата на гръбначния мозък: изглед отвътре

Гърбът изпълнява две „задължения“:

  • интродюсер;
  • рефлекс.

Тази способност на веригата се крие във факта, че тя носи реакцията на нервната система към стимул, който се появява близо до рецепторите на мозъка. Човекът докосна горещия и се отдръпна – това е рефлекс. Рефлексите са отговорни за прехвърлянето на информация от рецептора към мозъка. Свързването на нишката с мускулите на скелета е възможно благодарение на рефлексната дъга, през която преминават импулсите.

Диригентната функция на мозъка ви позволява да прехвърляте импулси от периферията към центъра. Проводникът, който се намира в бялото вещество, предава информация в тялото. Импулсът се изпраща на главния регион за ефекта и човекът изпитва усещания. Без характеристиките на структурата на веригата, такова прехвърляне е невъзможно. В случаите, когато част от мозъка е повредена, такава връзка се губи. Това е възможно, когато мозъкът се разкъсва.

Информацията се изпраща до мозъчната област не само за допир, но и за състоянието на тялото, мускулното напрежение.

Гръбначният мозък е елемент от човешката нервна система и следователно от умствена дейност, която пряко зависи от нормалното функциониране на този орган.

Много физически механизми се включват в умствената дейност на човека. Някои от тях възприемат външно влияние, други ги превръщат в сигнали, третата – водещи мускули в действие.

Реакциите, извършвани върху автоматичната система, се регулират от гръбначния мозък. От него се отклоняват влакната на нервите, които са отговорни за стабилността на умствената дейност. Елементи на периферната нервна система свързват сигналите на сетивните органи и мускулите, реагират на възможността за увреждане.

Само разбирането за важността на такъв елемент като гръбначния мозък прави възможно да се осъзнае необходимостта от поддържане на здравето. Състоянието на целия организъм зависи от нормалното функциониране на веригата.

ВАЖНО 👩‍⚕️
Опитах всички, всички рецепти от народната медицина, от разтриване с чесън, вани за крака и гимнастика до компрес с урина. Не мога да кажа, че нещо ми помогна особено.  Решението дойде неочаквано ...

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *